Sự kiện
Sập hầm đào vàng, 3 người bị đè chết

Những người đào vàng đã khoét hàm ếch trên nền đất yếu khiến hầm bị sập. Ba phu vàng bị đất đá đè chết và 7 người bị thương.