Sự kiện
Tồn kho xi măng nằm trong giới hạn cho phép và an toàn

Theo tôi, tồn kho 2,8 triệu tấn của toàn ngành xi măng hiện nay, tương đương với sản lượng 20 ngày sản xuất nằm trong giới hạn cho phép và ...