Sự kiện
Hà Nội quy hoạch các huyện vùng ven đô thị sinh thái, công nghệ cao

Khi quy hoạch các huyện này, UBND Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh điểm phát triển theo xu tăng diện tích xanh thành khu đô thị sinh thái và công ...