Thông tin thành viên
Viện KHCN và kinh tế xây dựng Hà Nội
Số hiệu phòng LAS – XD: 37, 38

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng Hà Nội

Người đại diện: Nguyễn Sinh Minh

Địa chỉ: Số 38, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 37335590 - Fax : 024.37333185

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:


Ngày tham gia: 2007-06-18 18/06/2007

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Công nghiệp, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực Xât dựng - Kinh tế Xây dựng- Quản lý xây dựng; Thí nghiệm, kiểm định chứng nhận sự phù hợp chất lượng trong lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng; Tư vấn xây dựng: + Khảo sát địa chất công trình; Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng cọc; Quan trắc; + Lập dự án; Quản lý dự án; Thiết kế, lập tổng dự toán; Thẩm trả, thẩm đinh thiết kế - tổng dự toán; Đấu thầu; + Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; + Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; + Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm và công trình xây dựng; kiểm định thiết bị xây dựng; + Kinh tế xây dựng: Định giá, xây dựng định mức, đơn giá...đối với các loại công trình xây dựng; + Đào tạo; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Thông tin, phổ biến và ứng dựng tri thức khoa học công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn, tổ chức hội thảo tập huấn