Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng Sài Gòn
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Hoàng Đôn Dũng

Địa chỉ: Số 25 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38230544 - Fax : 028.38230502

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website: www.scqc.com


Ngày tham gia: 2006-03-16 16/03/2006

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chúng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Quản lý giám sát; Tư vấn giám sát công trình xây dựng dân dụng, cầu đường, hạ tầng, thủy lợi; Tư vấn đấu thầu và quản lý chi phí Thiết kế thẩm tra thiết kế và dự toán; Thí nghiệm không phá hủy và phá hủy; Các công tác tư vấn khác trong lĩnh vực xây dựng