Thông tin thành viên
Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng công nghệ Cần Thơ
Số hiệu phòng LAS – XD: VILAS 085

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và công nghệ, TP Cần Thơ

Người đại diện: Đỗ Minh Trí

Địa chỉ: Số 45 đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3830353 - Fax : 0710.3833976

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Website: www.catech.vn


Ngày tham gia: 2011-06-13 13/06/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, giao thông, công nghiệp, hạ tầng/ Vật liệu và cấu kiện xây dựng, kết cấu công trình

Giới thiệu thêm: Thử nghiệm: vật liệu xây dựng, thử nghiệm không phá hủy thể, hàng tiêu dùng, điện - điện tử; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận an toàn chịu lực công trình xây dựng; Khảo sát địa chất; Khảo sát địa hình.