Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng nhà Tây
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Lê Công Giảng

Địa chỉ: Số 600/6 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39637184 - Fax : 08.62640205

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:


Ngày tham gia: 2009-12-18 18/12/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng VLXD, nền móng và công trình xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp về CLCTXD;