Thông tin thành viên
Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp NAGECCO
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức:

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Kiên Cường

Địa chỉ: 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38237741 - Fax : 028 38299547; 028 382227630

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng Lĩnh vực hoạt động: Thí nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, giao thông, công nghiệp, hạ tầng; Vật liệu và cấu kiện xây dựng, kết cấu công trình, thiết bị công nghiệp