Thông tin thành viên
Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định xây dựng - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện: Nguyễn Tiến Hưởng

Địa chỉ: Số 09 Lỹ Chiến Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39717681 - Fax : 028.39717687

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website: www.cosic.vn


Ngày tham gia: 2011-05-19 19/05/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp...

Giới thiệu thêm: Khảo sát địa hình : Đo đạc, lập bản đồ, bản vẽ nhà đất các loại:quan trắc định vị công trình; đo đạc mạng lưới kỹ thuật hạ tầng; Khảo sát địa chất; Các thông tin khảo sát xây dựng khác như: khí tượng thủy văn, phục vụ xây dựng địa mạo.. Tư vấn thiết kế xây dựng; Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng dân dụng – công nghiệp và chứng nhận chất lượng công trình xây dựng; Dịch vụ đánh giá chất lượng công trình, định giá tài sản; Tư vấn thực hiện các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực xây dựng nhà – đất