Thông tin thành viên
Công ty SGS Việt Nam TNHH
Số hiệu phòng LAS – XD: 138,850

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Lê Minh Chí

Địa chỉ: Số 119 – 121, đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39351920 - Fax : 08.39351933

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2012-03-01 01/03/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông...

Giới thiệu thêm: Giám định kiểm nghiệm, đánh giá kiểm tra và giám sát số lượng và chất lượng các loại hàng hóa và sản phẩm; Giám định giá trị và tình trạng thiết bị các công trình xây dựng; Tư vấn đào tạo đánh giá, cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn Việt nam và quốc tế; Dịch vụ giám định thương mại; Chứng nhận hợp chuẩn về thực phẩm và hàng háo tiêu dùng; Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật; Tư vấn thẩm định dự án đầu tư; Đánh giá hồ sơ mời thầu; Giám sát , kiểm định thi công công trình xây dựng; Giám định nhà xưởng cung cấp; Đánh giá chuỗi cung ứng.