Thông tin thành viên
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Quảng Trị
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng Quảng Trị

Người đại diện: Nguyễn Thanh Hải

Địa chỉ: Số 70 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0533 575775 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Quảng TrịNgày tham gia: 2015-11-21 21/11/2015

Chuyên môn kiểm định: - Quy hoạch; - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Giới thiệu thêm: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng lập dự án quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, quy hoạch ngành, lĩnh vực, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và hoạt động tư vấn trong các lĩnh vực chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của ngành xây dựng… Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm bao gồm: Lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và chi tiết xây dựng các đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế đặc thù theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đo đạc khảo sát địa hình, khoan khảo sát địa chất và thí nghiệm cơ lý mẫu đất phục vụ công tác quy hoạch và thiết kế công trình, thí nghiệm vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, Trung tâm còn có chức năng tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng, an toàn chịu lực của các kết cấu, bộ phận công trình của các công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật; kiểm tra độ lún, độ lệch, độ giao động của công trình. Tư vấn lập quy trình bảo trì công trình nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong suốt quá trình khai thác sử dụng…