Thông tin thành viên
Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Thái
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Dương Thanh Hiếu

Địa chỉ: Tổ 8, P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3648134 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Website:


Ngày tham gia: 2021-01-21 21/01/2021

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giới thiệu thêm: