Tin ngành Xây dựng
Công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 2 năm 2017

Ngày 24/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1104/QĐ-BXD về việc công nhận công trình nhà ở liền kề Hoàng Gia (bao gồm 06 khối nhà: QB0, QB1, ...[Prev]123456