Họp lấy ý kiến về Dự thảo những nội dung cơ bản của Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đến năm 2020.
Ngày 23/02/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về Dự thảo những nội dung cơ bản của Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đến năm 2020.  
Quang cảnh buổi họp

Buổi họp do bà Đỗ Hoàng Yến - Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp chủ trì, có sự tham gia của đại diện các Bộ: Tài Chính, Xây dựng, Công an, Y Tế, Văn hóa thể thao và du lịch, Công thương, Viện Kiểm sát tối cao,...

Nội dung buổi họp tập trung vào thảo luận góp ý Dự thảo những nội dung cơ bản của Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đến năm 2020, trong đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trước đây và bổ sung thêm một số nhiệm vụ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp như hoàn thiện thể chế giám định tư pháp, tăng cường phổ biến tuyên truyền, xây dựng nguồn nhân lực thực hiện giám định tư pháp...

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Đại diện Cục Giám định tại buổi họp

Theo cucgiamdinh.gov.vn

 

 

Các tin khác