Thông tin thành viên
Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng

Người đại diện: Nguyễn Văn Công

Địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 048527446 - Fax : 045741708

Tỉnh/Thành phố: Hà NộiNgày tham gia: 2012-06-18 18/06/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, giao thông, công nghiệp, hạ tầng

Giới thiệu thêm: QĐ thành lập: Số 438/BXD-TCLĐ ngày 23/6/1994 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng