Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn xây dựng
Số hiệu phòng LAS – XD: 735

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Người đại diện: Đặng Anh Thảo

Địa chỉ: Số 226 Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.6272838 - Fax : 055.6251914

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Website:


Ngày tham gia: 2012-03-19 19/03/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Vật liệu xây dựng,

Giới thiệu thêm: Thiết kế công trình giao thông cầu đường bộ; Khảo sát địa hình, địa chất công trình; Giám sát thi công công trình; Thẩm tra hồ sơ thiết kế các công trình: dân dụng, công nghiệp và giao thông; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Giám sát thi công công trình thủy điện; Thí nghiệm vật liệu và kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình; Kiêm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.