Sự kiện
Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Vật liệu xây dựng toàn quốc 2017

Ngày 12/12/2017 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Vật liệu xây dựng toàn quốc 2017, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ...