Sự kiện
Hội thảo khoa học “Kiểm định công trình sau cháy” và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình ...

Ngày 27/7/2018, Hội thảo khoa học “Kiểm định công trình sau cháy , đánh giá chất lượng kết cấu bê tông cốt thép sau hỏa hoạn, giải pháp nâng cao ...