Thư mời: Hội thảo về công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định khu vực phía Nam
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Cơ quan điều hành Mạng kiểm định phối hợp với Ban liên lạc Mạng kiểm định khu vực phía Nam tổ chức Hội thảo về công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định khu vực phía Nam tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 25/07/2019 với chương trình như sau:  
  1. Nội dung:

– Từ 8h00 ¸ 12h00: Hội thảo về công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

– Từ 13h30 ¸ 15h00: Hội nghị Mạng kiểm định khu vực phía Nam.

– Từ 15h00¸18h00 : Tham quan một số công trình tiêu biểu tại tỉnh Phú Yên.

  1. Thành phần tham dự: 

– Lãnh đạo Cục Giám định, lãnh đạo Sở Xây dựng Phú Yên, lãnh đạo các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

– Các thành viên Mạng kiểm định khu vực phía Nam, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động kiểm định.

  1. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Phú Yên, số 541Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Mong nhận được sự quan tâm của Quý (Cơ quan, Đơn vị) về tham dự Hội nghị./.

Đính kèm:

ThumoithamduHoithao.pdf

 
 

 

 

Các tin khác