Thông tin thành viên
Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng (COSCO)
Số hiệu phòng LAS – XD: 1089

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện: Vũ Quang Minh

Địa chỉ: Số 19/90/19, Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.85876323 - Fax : 04.35532107

Tỉnh/Thành phố: Hà NộiNgày tham gia: 2010-08-22 22/08/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Lập dự án đầu tư; Tư vấn thiết kế, thẩm tra và tư vấn đấu thầu; Tư vấn QLDA và giám sát thi công xây dựng; Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Tư vấn kiểm định chất lượng nền móng và công trình; Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình; Quan trắc lún và biến dạng công trình; Thí nghiệm vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng; Phòng, chống mối công trình xây dựng; Thi công xây dựng nền móng và công trình xây dựng.