Thông tin thành viên
Công ty cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hải Dương
Số hiệu phòng LAS – XD: 191

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương

Người đại diện: Nguyễn Mộng Hoà

Địa chỉ: Đường Trương Mỹ kéo dài, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3896954 - Fax : 0320.3896 960

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Website:


Ngày tham gia: 2012-06-17 17/06/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật/ Vật liệu, cấu kiện xây dựng, kết cấu công trình

Giới thiệu thêm: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng xây dựng; Tư vấn chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng... Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; Xây dựng nhà công trình đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác; Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, lò sưởi , điều hòa và hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng, cung ứng lao động tạm thời ; Mua bán máy móc thiết bị vật liệu xây dựng