Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng Á Châu
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Tổ chức khác

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Thu Hà

Địa chỉ: Số 278 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 08.35119622 - Fax : 08.35119624

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2012-05-18 18/05/2012

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: