Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Sài Gòn
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Hoàng Vũ Tưởng

Địa chỉ: 134/2 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0838241938 - Fax : 08.35887132

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:


Ngày tham gia: 2012-07-31 31/07/2012

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: