Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký :  
Ngày ban hành : 14/05/2018 
Cơ quan ban hành :  
Phân loại:  
Loại tài liệu: Mạng Kiểm định 
Ký hiệu : Số 26/QD-CDMI 
Trích yếu Quyết định về việc công nhận Kết quả sát hạch lần 2 và cấp giấy chứng nhận khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng 
File đính kèm          tải xuống
Quyt_nh_s_26_ngy_07-5-201.pdf

  Các văn bản khác