Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Thứ trưởng Lê Quang Hùng 
Ngày ban hành : 16/03/2017 
Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng 
Phân loại: Thông Tư 
Loại tài liệu: Đất đai - Nhà ở 
Ký hiệu : Số 03/2017/TT-BXD 
Trích yếu Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 
File đính kèm          tải xuống
BXD_03-2017-TT-BXD_160320.pdf

  Các văn bản khác