Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Thứ trưởng Lê Quang Hùng 
Ngày ban hành : 10/03/2016 
Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng 
Phân loại: Thông tư 
Loại tài liệu: Xây dựng 
Ký hiệu : Số 03/2016/TT-BXD 
Trích yếu Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 
File đính kèm          tải xuống
Thong_tu_03-2016-TT-BXD_q.pdf

  Các văn bản khác