Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Bùi Phạm Khánh 
Ngày ban hành : 10/03/2016 
Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng 
Phân loại:  
Loại tài liệu: Xây dựng 
Ký hiệu : Số 07/2016/TT-BXD 
Trích yếu Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 
File đính kèm          tải xuống
BXD_07-2016-TT-BXD_100320.pdf

  Các văn bản khác