Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định lần thứ XX
Kính gửi: Thành viên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.  

Ngày 08/4/2024 Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trinh xây dựng (Cục Giám định) - Cơ quan Điều hành Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam đã có Thư mời số 308/GĐ-CDMI về việc mời tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XX vào ngày 17/5/2024 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, vì lý do khách quan nên kế hoạch tổ chức Hội nghị Mạng Kiểm định tạm hoãn. Thời gian và địa điểm tồ chức sẽ được thông báo cụ thể sau.

 

Cục Giám định thông báo tới các đơn vị thành viên được biết.

 

 

 

Các tin khác