Thông tin thành viên
Phân viện Khoa học công nghệ Xây dựng Miền Nam
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch mà đầu tư TP. HCM

Người đại diện: Uông Hồng Sơn

Địa chỉ: 20/5B, QL13, KP3, P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 02837270092 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2021-06-15 15/06/2021

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giới thiệu thêm: Nghiên cứu khoa học và công nghệ kiểm định, giám định