Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định xây dựng tỉnh Yên Bái
Số hiệu phòng LAS – XD: 515

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

Người đại diện: Nguyễn Văn Chiến

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 029.3850676 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Yên Bái

Website:


Ngày tham gia: 2009-03-06 06/03/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Vật liệu xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm và kiểm định xây dựng; Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng; Tư vấn giám sát xây dựng; Thẩm tra hồ sơ thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn khảo sát địa hình địa chất công trình