Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chất lượng Xây dựng Trà Vinh
Số hiệu phòng LAS – XD: 491

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi cục Giám định xây dựng Trà Vinh

Người đại diện: Nguyễn Minh Tuấn

Địa chỉ: Số 241 Trần Phú, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3866899 - Fax : 0294.3856940

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2008-07-13 13/07/2008

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Thủy lợi, Vật liệu xây dựng, Giao thông...

Giới thiệu thêm: Kiểm định công trình xây dựng; Tư vấn lập quy hoạch, giám sát kỹ thuật thi công công trình; Lập báo cáo kinh tế ; Thẩm tra thiết kế dự toán, lập hồ sơ mời thầu; Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Thực hiện các nhiệm vụ khác do sở xây dựng giao.