Thông tin thành viên
Phòng Thí nghiệm Địa kỹ thuật, xây dựng & Môi trường- Công ty TNHH Thế giới kỹ thuật
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức:

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Lê Cao Minh

Địa chỉ: 25 - 27 Đỗ Thừa Tự, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.355.922.50 - Fax : 08.355.922.51

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: