Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Bùi Phạm Khánh 
Ngày ban hành : 10/03/2016 
Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng 
Phân loại:  
Loại tài liệu: Xây dựng 
Ký hiệu : Số 06/2016/TT-BXD 
Trích yếu Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
File đính kèm          tải xuống
BXD_06-2016-TT-BXD_100320.pdf

  Các văn bản khác