Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Bùi Phạm Khánh 
Ngày ban hành : 10/03/2016 
Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng 
Phân loại:  
Loại tài liệu: Đất đai - Nhà ở 
Ký hiệu : Số 08/2016/TT-BXD 
Trích yếu Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng. 
File đính kèm          tải xuống
BXD_08-2016-TT-BXD_100320.pdf

  Các văn bản khác