Sự kiện
Kế hoạch tổ chức Hội nghị thành viên Mạng Kiểm định phía Nam năm 2014 tại Kiên Giang

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014 của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình ...