Sự kiện
Hội thảo công nghệ mới trong quan trắc công trình xây dựng

Ngày 8/11/2013, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo “Công nghệ tiên tiến trong quan trắc ...