Sự kiện
Hội thảo Kiểm định đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy ...

Ngày 14/4/2015 tại Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng)- Cơ quan điều hành Mạng ...