Sự kiện
Sôi nổi các hoạt động của Mạng kiểm định Nam – Bắc

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, vừa qua, Hội thảo sơ kết 6 tháng đầu năm ...