Hội thảo "Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Ngày 26/5/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh chủ trì buổi Hội thảo.  

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 

Tham dự Hội thảo còn có Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng; đại diện các cơ quan Trung ương, các địa phương; các Hội, Hiệp hội chuyên ngành; các trường đại học, viện nghiên cứu; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho biết, trong những năm qua, hệ thống định mức và giá xây dựng luôn luôn được cập nhật, bổ sung và đã phát huy được vai trò tích cực và quan trọng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với từng thời kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay có nhiều thay đổi về pháp luật xây dựng, sự đa dạng về loại hình đầu tư và nguồn vốn đầu tư, sự phát triển của khoa học công nghệ xây dựng, năng suất lao động ... đã đặt ra những yêu cầu phải đổi mới trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đặc biệt là hệ thống định mức và giá xây dựng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 05/NQ-TW ngày 01/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/2017/NQ-CP ngày 21/2/2017, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì “Nghiên cứu xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, suất đầu tư và giá trong lĩnh vực xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2017”. Hiện Bộ Xây dựng đang song song triển khai Đề án "Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng" và Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” trình Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho biết thêm, định hướng cho việc hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng là sẽ chuyển đổi cơ chế quản lý từ công bố sang ban hành (ban hành áp dụng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư); Đổi mới phương pháp xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng và dịch vụ công ích đô thị theo định mức năng suất; Đổi mới quản lý giá xây dựng theo vùng và phù hợp với thị trường, theo điều kiện xây dựng và gắn với kế hoạch triển khai dự án…

Tại Hội thảo này, thay mặt cơ quan soạn thảo, ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) đã trình bày tóm tắt nội dung của Đề án. 

Hội thảo cũng đã nghe các báo cáo tham luận của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương, các viện nghiên cứu, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế …đóng góp ý kiến cho Đề án như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Ngân hàng Thế giới (WB); Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)…
 Quang cảnh Hội thảo

Thông qua hội thảo, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu, tổng hợp, cập nhật ý kiến tham luận của các đại biểu để hoàn thiện Đề án ‘Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng’, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2017.

Bộ Xây dựng cũng đặt mục tiêu đến năm 2018 hoàn thiện việc rà soát các định mức đã công bố theo hướng khắc phục các bất cập về thuyết minh áp dụng, công nghệ; Hoàn thiện các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới phù hợp với cơ chế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế; Sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị.

Đến năm 2020, hệ thống định mức và giá xây dựng được thiết lập theo phương pháp mới đã hoàn thiện; hướng dẫn, phổ biến các cơ chế, chính sách, các phương pháp lập định mức và giá xây dựng mới, các tập định mức và giá xây dựng mới lập./.


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

 

 

Các tin khác