Sự kiện
Chuyển những công trình bất hợp lý thành công viên

Phần lớn các điểm di dời trong thời gian tới có diện tích nhỏ, chỉ vài nghìn m2 nên không thể quy hoạch thành công viên được. Các tòa nhà ...