Sự kiện
Cung cấp thông tin xuất bản “Danh bạ Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam”

“ Danh bạ Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam” sẽ được phát hành vào tháng 12/2012.