Sự kiện
Dân hạ lưu: Khô héo, bầm dập vì thủy điện

Suốt hơn 3 năm qua, đến hẹn lại lên, vào mùa mưa, dân sống dọc theo vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn lại đối mặt với vấn ...