Sự kiện
Chợ tạm Ngã Tư Sở bỏ hoang lãng phí

Chợ tạm Ngã Tư sở được xây dựng từ tháng 10 năm 2009, đã gần 4 năm qua chợ tạm vẫn án binh bất động và trở thành nơi …chứa ...