Sự kiện
Cả nước có hơn 5.000 hồ thủy điện, thủy lợi

Ngày 19/7/2012, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) chủ trì phối hợp với đại diện Vụ quản lý các công trình ...