Sự kiện
Bộ Xây dựng và thành phố Hà Nội phối hợp hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ...

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ...