Sự kiện
Sẽ có công viên CNTT đầu tiên ở Hà Nội

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký ban hành Quyết định số 3505/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ ...