Sự kiện
Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình"

Sáng ngày 25/6/2013 tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng đã phối hợp với Hội Tin học Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo "Ứng dụng ...