Sự kiện
Phổ biến Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng sẽ tổ chức phổ biến Nghị định 15/2013/NĐ-CP ...