Sự kiện
Thứ trưởng Đỗ Đức Duy nhận nhiệm vụ mới tại Yên Bái

Ngày 6/2/2017, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ...