Sự kiện
Mời tham dự Hội thảo và Hội nghị Mạng kiểm định khu vực phía Nam

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017 của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, Ban liên lạc Mạng Kiểm định khu vực phía Nam ...