Hội thảo đổi mới, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Ngày 25/5/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo đổi mới, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.  

Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 

Tham dự Hội thảo có Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Phạm Minh Hà, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Fujita Yasuno, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, các chuyên gia trong nước, quốc tế và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Hội thảo được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đối với công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, đồng thời nhằm hưởng ứng tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Minh Hà cho biết, trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các chính sách mới về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của JICA. Các chính sách mới được nghiên cứu, ban hành theo hướng đổi mới, làm rõ nội dung quản lý an toàn lao động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng, đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. 

Đánh giá hệ thống chính sách về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của Việt Nam hiện nay là tương đối hoàn chỉnh, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Fujita Yasuno cho rằng, Việt Nam cần tổ chức thực hiện ở tất cả các dự án, ngay từ giai đoạn đầu tiên nhằm mang lại hiệu quả đảm bảo an toàn cao nhất.

Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Fujita Yasuno phát biểu tại Hội thảo

Trình bày tham luận “Một số quy định mới về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình tại Việt Nam”, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Ngô Lâm cho biết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo biên soạn Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng theo hướng tăng cường chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, giảm thiểu sự cố gây mất an toàn lao động, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của nhà nước và của người dân và trên tinh thần đổi mới cơ chế, chính sách, chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Ông Ngô Lâm nêu lên những điểm mới được quy định trong Thông tư về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng, trong đó có quy định: Đối với công trình xây dựng phải kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và kiểm tra khi hoàn thành thi công xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền sẽ kiểm tra đồng thời về an toàn lao động; đối với công trình xây dựng không phải đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra về an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nước, quốc tế trình bày nhiều bài tham luận với các chủ đề: Công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; kế hoạch mẫu về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; an toàn về giàn giáo trong thi công xây dựng - phương pháp kiểm định kỹ thuật an toàn giàn giáo thép; hiện trạng và phương hướng quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; an toàn lao động trong thi công xây dựng và giải pháp đảm bảo an toàn lao động thời kỳ hội nhập; an toàn lao động - khác biệt từ Coteccons; tư vấn thiết kế với an toàn lao động trong xây dựng.

Quang cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân gây tai nạn lao động và đề xuất các giải pháp đổi mới công tác quản lý an toàn lao động, đặc biệt là các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại do mất an toàn lao động gây ra trong thi công xây dựng công trình.


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

 

 

Các tin khác