Mời tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng lần thứ XIV
Thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) - Cơ quan điều hành Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo "Thí nghiệm, Kiểm định và Quan trắc công trình xây dựng" và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XIV tại Hải Phòng.  

Kế hoạch tổ chức Hội thảo, Hội nghị như sau:

Thời gian: Ngày 14/4/2017.

Địa điểm: Nhà khách Bộ Xây dựng, Khu II, Phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ Xây dựng; Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng; đại diện các Bộ: Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện các Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đại diện các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; đại diện các Tổng Công ty tư vấn và thi công xây dựng; đại diện các Công ty cung cấp thiết bị quan trắc, kiểm dịnh, thí nghiệm; thành viên Mạng Kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam.

Nội dung: (xem phụ lục đính kèm)

Cục Giám định trân tọng kính mời các đơn vị đăng ký tham dự để Hội thảo và Hội nghị đạt kết quả.

(Chi tiết xem file đính kèm)

 

Các tin khác