Tin ngành Xây dựng
Quy định mới về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...