Tin ngành Xây dựng
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kiểm tra dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Khu đô ...

Chiều ngày 22/11/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã đi thị sát và kiểm tra dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá ...