Tin ngành Xây dựng
Kiểm tra chất lượng đường ống dẫn nước sạch Sông Đà

Hôm nay (3/4), Cục Giám định chất lượng (Bộ Xây dựng) sẽ thanh kiểm tra chất lượng đường ống dẫn nước sạch từ Nhà máy nước Sông Đà (Hòa Bình) ...