Bộ Xây dựng tổ chức Họp báo Quý II/2017
Ngày 2/8/2017, Bộ Xây dựng tổ chức Họp báo Quý II/2017 với sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Quang Hùng. Dự buổi họp báo có lãnh đạo các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ Xây dựng và các phóng viên đến từ 40 cơ quan báo, đài Trung ương và Hà Nội.  

Quang cảnh buổi họp

 

 

Tại buổi họp báo, Bộ Xây dựng đã thông tin với các nhà báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng đã quán triệt quan điểm chỉ đạo, phương châm hành động của Chính phủ với chủ đề năm 2017 là: “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ và cộng đồng doanh nghiệp trong Ngành đã tập trung, nỗ lực cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành để triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Bộ Xây dựng đã ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch hành động của ngành Xây dựng thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng năm 2017, đồng thời tập trung nghiên cứu xây dựng 02 dự án Luật (Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Kiến trúc) đã được Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018. Bộ đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 2 Nghị định, 2 Quyết định, 2 Chỉ thị và ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư, tiếp tục hoàn thiện 6 văn bản, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tập trung hoàn thiện các Thông tư nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật về xây dựng được ban hành kịp thời, đầy đủ và đồng bộ, nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ xây dựng Luật Cấp nước để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng”, đồng thời tập trung chỉ đạo nghiên cứu Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án “Đánh giá tình hình thị trường, dự báo xu hướng trung hạn, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh", trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức 150 đợt kiểm tra đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý; tổ chức kiểm tra an toàn hồ đập 10 công trình; kiểm tra các công trình dạng tháp tại một số địa phương; xây dựng các tài liệu kỹ thuật, quy trình bảo trì, quy trình kiểm định cho các công trình tháp truyền thông; kịp thời kiểm tra, giải quyết một số sự cố công trình. Phối hợp với Bộ Công an xây dựng quy chế phối hợp thực hiện lồng ghép thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác nghiệm thu công trình xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị, Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn cho một số địa phương triển khai thực hiện quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng nhà chung cư và đang tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện giai đoạn 1. Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay trên cả nước có hơn 3 triệu m2 sàn nhà ở chung cư cũ được xây dựng trước năm 1991, tương đương khoảng 100 nghìn căn hộ. Trong đó có hơn 200 khối nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Tính đến hết tháng 6 năm 2017, Bộ Xây dựng và 34/63 Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực cho 1.210 tổ chức (trong đó 477 hạng I, 191 hạng II và 542 hạng III) và 2.391 chứng chỉ cho cá nhân hoạt động xây dựng (trong đó 1.540 hạng I, 533 hạng II và 318 hạng III); cấp 66 giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (Bộ Xây dựng cấp 48 giấy phép, Sở Xây dựng cấp 18 giấy phép). Bộ Xây dựng hiện đang tiếp tục rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá xây dựng, thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng trên phạm vi cả nước. Đến nay, đã có 62/63 địa phương thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn. Nhìn chung mặt bằng giá xây dựng 6 tháng đầu năm 2017 ổn định, dao động tăng trong khoảng từ 1-5%, biến động của các yếu tố đầu vào trong dự toán xây dựng công trình theo xu hướng tăng nhẹ.

Đến hết tháng 6/2017, thực hiện Chương trình nhà ở cho người có công với cách mạng, Bộ Xây dựng đã hoàn thành hỗ trợ 24.935 hộ, nâng tổng số hộ được hỗ trợ lên tổng số 116.967 hộ (61.080 hộ xây mới và 55.887 hộ sửa chữa, cải tạo), đang tiếp tục hỗ trợ cho khoảng 6.782 hộ. Đối với Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung: Các địa phương đã hỗ trợ được 12.946/25.137 hộ nghèo, đạt 52% so với kế hoạch, vốn ngân sách trung ương đã cấp 233/334 tỷ đồng (đạt 69,7%). Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, các địa phương cơ bản hoàn thành việc phê duyệt Đề án và hoàn tất các điều kiện để triển khai. Đối với Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp, học sinh, sinh viên: cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 184 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 72.000 căn hộ; các địa phương đang tiếp tục triển khai 195 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 165.000 căn hộ. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có thêm 5 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành, với quy mô khoảng 1.225 căn, 4 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 2.220 căn hộ. Chương trình nhà ở sinh viên đã hoàn thành 89/95 dự án, 6 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, giải quyết chỗ ở cho khoảng gần 220.000 sinh viên.

Giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành Xây dựng theo giá hiện hành đạt 506,6 nghìn tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016), là mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, bao gồm: Khu vực nhà nước đạt 37,3 nghìn tỷ đồng (tăng 5,2%), chiếm 7,4%; khu vực ngoài nhà nước 443,2 nghìn tỷ đồng (tăng 12%), chiếm 87,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 26,2 nghìn tỷ đồng (tăng 3,7%), chiếm 5,2%. Trong tổng giá trị sản xuất: Công trình nhà ở đạt 213,2 nghìn tỷ đồng (tăng 16,6%); công trình nhà không để ở đạt 83,4 nghìn tỷ đồng (tăng 11,9%); công trình kỹ thuật dân dụng đạt 150,5 nghìn tỷ đồng (tăng 3,3%); hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 59,5 nghìn tỷ đồng (tăng 11,5%).

Theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm 2017, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực: xây dựng, hoàn thiện thể chế; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý phát triển vật liệu xây dựng; quản lý, phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế.

Tại buổi họp Báo, Bộ Xây dựng đã cung cấp thông tin và giải đáp nhiều câu hỏi của các nhà báo liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Bộ, như: tình hình vi phạm trật tự xây dựng, giải quyết những vấn đề liên quan đến Quỹ bảo trì nhà chung cư, cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ, những nội dung của Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng”…
 

Theo trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng

 

 

Các tin khác