Thư viện tài liệu

Danh mục văn bản
Đất đai - Nhà ở Đầu tư Môi trường
Chính sách xã hội Doanh nghiệp Hành chính
Lao động tiền lương Xây dựng Thủ tục hành chính
Lĩnh vực khác Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 11/2017/TT-BXD 16/10/2017 Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng ...
Số 29/2016/TT-BXD 21/04/2017 Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công ...
Số 03/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Số 26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Số 06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Số 05/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Số 07/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
Số 09/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.
Số 04/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
Số 03/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
18/05/2015 Lấy ý kiến về nội dung "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (sửa đổi, bổ sung)" Các ý kiến đóng góp vui lòng ...
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
04/2014/TT-BXD 22/04/2014 Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
Thông tư số 13/2013/TT-BXD 15/08/2013 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
Thông tư số 10/2013/TT-BXD 25/07/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Công văn số 133/CQM-ĐT 05/07/2013 Các khóa đào tạo nghiệp vụ về kiểm định chất lượng công trình xây dựng
CV-CQM 03/08/2012 Công văn số 142/CV-CQM V/v mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định.
2012/TT-BXD 08/05/2012 Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Trang 1/2, đang xem 20 / 22 bản ghi

<< Prev 1 | 2