Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Lê Quang Hùng 
Ngày ban hành : 10/03/2016 
Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng 
Phân loại:  
Loại tài liệu: Xây dựng 
Ký hiệu : Số 03/2016/TT-BXD 
Trích yếu Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 
File đính kèm          tải xuống
BXD_03-2016-TT-BXD_100320.pdf

  Các văn bản khác