Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Nguyễn Tấn Dũng 
Ngày ban hành : 25/03/2015 
Cơ quan ban hành : Chính phủ 
Phân loại:  
Loại tài liệu: Xây dựng 
Ký hiệu : 32/2015/NĐ-CP 
Trích yếu Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
File đính kèm          tải xuống
CP_32_ND_250315.signed.pdf

  Các văn bản khác