Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Thủ tướng Chính phủ 
Ngày ban hành : 12/05/2015 
Cơ quan ban hành : Chính phủ 
Phân loại:  
Loại tài liệu: Xây dựng 
Ký hiệu : 46/2015/NĐ-CP 
Trích yếu Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 
File đính kèm          tải xuống
46-nd.signed.pdf

  Các văn bản khác