Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Thứ trưởng Cao Lại Quang 
Ngày ban hành : 22/04/2014 
Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng 
Phân loại:  
Loại tài liệu: Xây dựng 
Ký hiệu : 04/2014/TT-BXD 
Trích yếu Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng  
File đính kèm          tải xuống
BXD_04-2014-TT-BXD_220420_1400206334.pdf

  Các văn bản khác