Thư viện tài liệu

Danh mục văn bản
Đất đai - Nhà ở Đầu tư Môi trường
Chính sách xã hội Doanh nghiệp Hành chính
Lao động tiền lương Xây dựng Thủ tục hành chính
Lĩnh vực khác Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 03/2017/TT-BXD 16/03/2017 Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
Số 08/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.
01/2015/TT-BXD 20/03/2015 Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
QĐ-BXD 17/07/2012 Quyết định số 628/QĐ-BXD ngày 17/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc Công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.
QĐ-BXD 16/07/2012 Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 16/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án " Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối ...
QĐ-BXD 05/07/2012 Quyết định số 607/QĐ-BXD ngày 05/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Xây dựng.
QĐ- BXD 07/06/2012 Quyết định số 532/QĐ-BXD ngày 07/06/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
QĐ-BXD 21/05/2012 Quyết định số 454/QĐ-BXD ngày 21/05/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
QĐ-BXD 11/05/2012 Quyết định số 425/QĐ-BXD ngày 11/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư ...
CT-TTg 16/04/2012 Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.
168/2003/NĐ-CP 14/11/2011 Quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ
85/2009/NĐ-CP 20/11/2011 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
209/2004/NĐ-CP 09/11/2011 Quản lý chất lượng công trình xây dựng-Quality management of construction works.
05/2007/QH12 27/11/2007 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 2007
38/2009/QH12 01/01/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
66/2006/QH11 15/01/2011 Dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư

Trang 1/1, đang xem 16 / 16 bản ghi

<< Prev Next >>